Curriculum Vitae

1954: Født i København.

1973: Klassisk-sproglig student fra Øregård Gym­nasium.

1978: Ansat ved Frihedsmuseet som studentermedhjælper.

1983: Hovedfagseksamen i historie ved Københavns Univer­sitet. Speciale om København og Malmø i reforma­tionstiden 1516-36.

1984: Museumsinspektør ved Frihedsmuseet, fra 1985 på fuld tid.

1985-94: Fem studieophold af sammenlagt 12 måneders varighed på Det danske institut i Rom.

1989-90: Deltaget i projektgruppe bag det interaktive videosystem Danmarks Frihedskamp 1940-45. Systemet var pilotprojekt for indførelsen af interaktive publikumsfaciliteter i Nationalmuseets udstillinger.

1990-95: Deltaget i planlægningen og gennemførelsen af en fuldstændig nyopstilling af Frihedsmuseets faste udstilling.

1994: Bestået grunduddannelsen i italiensk ved Københavns Universitet (Åbent Universitet).

1998: Seniorforsker.

1998-2000: Repræsenterede Frihedsmuseet i styregruppen for CAMPII-projektet for digitalisering af arkivmateriale vedr. tidligere koncentrationslejrfanger. Projektet medfinansieredes af EU-kommissionen.

2001: Dr.phil. ved Københavns Universitet på afhandlingen: Statens stærk og folket frit. Dansk Samling mellem fascisme og modstandskamp 1936-47.

2004-05: Deltager i projektgruppen bag Nationalmuseets særudstillingen Spærretid.

2008-12: Projektleder for opbygningen af Frihedsmuseets Modstandsdatabase.

2013: Konstitueret leder af Frihedsmuseet.

2014-17: Efter organisationsændring på Nationalmuseet museumsinspektør ved enheden Krig & Besættelse.

2014-15: Indholdsansvarlig for projektet Det digitale Frihedsmuseum, som omfattede digitalisering af Frihedsmuseets fotoarkiv, båndarkiv, filmsamling samt kort- og plakatsamling.

2016-20: Tilknyttet projektgruppen for etablering af en permanent udstilling i det nye Frihedsmuseum.

2018 – : Efter organisationsændring på Nationalmuseet museumsinspektør ved enheden Danmarks Nyere Tid & Verdens Kulturer.