Studenterliv under besættelsen

I 2009 skrev jeg indtroduktioner og kommentarer til udgivelsen: Studenterliv under besættelsen. Thorkild Lund-Jensens breve 1939-1945, udg: Gunnar Lund-Jensen og Marianne Alenius, Museum Tusculanums Forlag, 2009.

Et af afsnittene handlede om drabet på Thorkild Lund-Jensen natten til den 4. maj 1945.

Med hensyn til omstændighederne omkring dette drab er der senere fremkommet yderligere oplysninger. De er indarbejdet i den version af teksten, som kan downloades her.