Tekster

Drabet

I 2009 medvirkede jeg ved udgivelsen af  Studenterliv under besættelsen. Thorkild Lund-Jensens breve 1939-1945. Efter udgivelsen kom der kilder frem, som kastede nyt lys over omstændighederne omkring drabet på Thorkild den 4. maj 1945. Jeg udarbejdede derfor en ny version af dette kapitel.

Gå på museum og bliv vis

I sommeren 2020 blev Frihedsmuseets nyåbnede permanente udstilling udsat for faglig kritik. Jeg ville gerne have blandet mig i debatten og skrev et kronikforslag til Politiken. Det blev imidlertid ikke antaget, og jeg havde ikke lyst til at skære argumentationen ned til de formater, som de øvrige dagblade kørte med.