Curriculum vitae

1954: Født i København.

1973: Klassisk-sproglig student fra Øregård Gym­nasium.

1978: Ansat ved Frihedsmuseet som studentermedhjælper.

1983: Hovedfagseksamen i historie ved Københavns Univer­sitet. Speciale om København og Malmø i reforma­tionstiden 1516-36.

1984: Museumsinspektør ved Frihedsmuseet, fra 1985 på fuld tid.

1985-94: Studieophold af sammenlagt 12 måneders varighed på Det danske institut i Rom.

1989-90: Deltaget i projektgruppen bag det interaktive videosystem Danmarks Frihedskamp 1940-45. Systemet var pilotprojekt for indførelsen af interaktive publikumsfaciliteter i Nationalmuseets udstillinger.

1990-95: Deltaget i planlægningen og gennemførelsen af en fuldstændig nyopstilling af Frihedsmuseets faste udstilling.

1994: Bestået grunduddannelsen i italiensk ved Københavns Universitet (Åbent Universitet).

1998: Seniorforsker.

1998-2000: Repræsenteret Frihedsmuseet i styregruppen for CAMPII-projektet for digitalisering af arkivmateriale vedr. tidligere koncentrationslejrfanger. Projektet medfinansieredes af EU-kommissionen.

2001: Dr.phil. ved Københavns Universitet på afhandlingen: Statens stærk og folket frit. Dansk Samling mellem fascisme og modstandskamp 1936-47.

2004-05: Deltaget i projektgruppen bag Nationalmuseets særudstillingen Spærretid.

2008-2012: Projektleder for opbygningen af Frihedsmuseets Modstandsdatabase.

2011: Ansvarlig for databaseregistrering og digitaliering af Frihedsmuseets arkiv.

2013: Konstitueret som leder af Frihedsmuseet.

2013-15: Efter en brand på Frihedsmuseet udflyttes arbejdspladser og arkiv midlertidigt til Nationalmuseets kompleks i Brede.

2014: I forbindelse med en omorganisering af Nationalmuseet nedlægges Frihedsmuseet som selvstændig enhed. Jeg bliver museumsinspektør ved enheden Krig & Besættelse.

2015-20: Deltaget i projektgruppen for opbygning af en ny permanet udstilling for Frihedsmuseet i Churchillparken.

2018: I forbindelse med en omorganisering af Nationalmuseet adskilles fagligt arbejde og udstillingsdrift i hver sin søjle. Jeg bliver museumsinspektør ved forskningsenheden Nyere Tid & Verdens Kulturer.

2022: Afskediget fra Nationalmuseet i forbindelse med en sparerunde. Et tilbud fra mig om fortsat tilknytning som arkivfrivillig under museets emeritus-ordning modtages ikke af museet.

2023- : Pensionist og fri forsker.